top of page

Nonexistent paintings

Denne serien er laget med kunstig intelligens og bearbeidet videre digitalt i photoshop. 

Maleriske uttrykk laget uten malepensel og lerret.

Utforskingen av dette mediet er spennende og i mange kretser veldig kontroversielt.

​I filosofiske diskusjoner rundt kunst kan "ikke-eksisterende malerier" utforske grensene for kunstteori, og stille spørsmål ved nødvendigheten av fysisk eksistens for at noe skal betraktes som kunst.

"Ikke-eksisterende malerier" utfordrer tradisjonelle forestillinger om hva kunst er og kan være, og utvider definisjonen til å inkludere konseptuelle, digitale, forgjengelige og teoretiske verk. Dette konseptet skyver grensene for kunst, og oppmuntrer betraktere og tenkere til å engasjere seg med ideer og former som går utover det fysiske mediet.

 

Når jeg jobber assistert av kunstig intelligens er det utfordrende å finne den følelsesmessige tilknytningen jeg, personlig, er avhengig av for å føle at resultatet virkelig er noe. Disse 3 er resultat av godt over 100 forsøk over tid på å finne frem disse uttrykkene og stemningene som jeg så for meg. Plutselig sitter bare følelsen der og alt blir bare helt riktig:)コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page