top of page

Plastic World

Denne serien er en refleksjon av tanker om en surrealistisk og mørk fremtid der plastavfall har satt sitt tunge preg på verden.

bottom of page