top of page

Reimagining the Past

Et konseptuelt kunstprosjekt som utforsker rommet og overgangen mellom tradisjonell og digital kunst ved å retolke eldre egne fotobaserte verk med ny teknologi og kunstig intelligens.


Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet utforsker utviklingen av kunst i den digitale tidsalderen ved å ta eksisterende kunstverk og retolke dem gjennom moderne teknologi. Gjennom denne praksisen reflekterte kunstneren over den transformative kraften til kunst og teknologi samt redefinerte den personlige forbindelsen til sin egen kreative prosess. Å bruke selvportrettbasert arbeid blir en metafor for å bringe kunsten, så vel som kunstneren, inn i den nye digitale tidsalder.


Metaverse utstilling, NFT og trykk i begrenset opplag

Kulminasjonen av dette prosjektet er en metaversutstilling der besøkende kan utforske verkene og samtidig se deres opprinnelige tilstand. Samlingen vil også gjøres tilgjengelig som NFTs på Ethereum-blokkjeden i tillegg til print i begrenset opplag.


Tema: Transformasjon

Det sentrale temaet i prosjektet er transformasjon, både når det gjelder kunstnerens kreative reise og synet på kunstens utvikling i den digitale tidsalder. Temaet «transformasjon» har alltid hatt en betydelig plass i kunstnerens tidligere arbeid, noe som binder symbolikken sammen på en enda dypere måte.

 

«Reimagining the Past» inviterer til å bli med på denne reisen som utfordrer forutinntatthet om digital kunst og søker inspirerende refleksjon over måtene teknologi former vårt kreative landskap på. Gjennom fusjonen av tradisjon og innovasjon, bringer dette prosjektet ikke bare nytt liv inn i gamle kunstverk, men symboliserer også kunstnerens egen utvikling i en verden i stadig endring.


 

Metaverse Galleri - Spatial.io 

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page