top of page
Nonexistent paintings

Denne serien er laget med kunstig intelligens og bearbeidet videre digitalt i photoshop. Maleriske uttrykk laget uten verken maling, pensel eller lerret.

Utforskingen av dette mediet er spennende og i mange kretser veldig kontroversielt. I filosofiske diskusjoner rundt kunst kan "ikke-eksisterende malerier" utforske grensene for kunstteori, og stille spørsmål ved nødvendigheten av fysisk eksistens for at noe skal betraktes som kunst.

"Ikke-eksisterende malerier" utfordrer tradisjonelle forestillinger om hva kunst er og kan være, og utvider definisjonen til å inkludere konseptuelle, digitale, forgjengelige og teoretiske verk. Dette konseptet skyver grensene for kunst, og oppmuntrer betraktere og tenkere til å engasjere seg med ideer og former som går utover det fysiske mediet.

bottom of page